Ekoflora
Ekoflora nedir?

* Büyükbaş hayvan gübresinin bitkisel kaynaklı organik maddelerle birlikte biyolojik fermantasyonu yöntemiyle üretilmiş %100 do¤al bir organik gübredir.

* EKOFLORA geleneksel tarımda ve organik tarımda yetiştirilen tüm tarla, bahçe bitkilerinde ve sebzelerde kullanılabilen gerçek bir organik gübredir.

* EKOFLORA Organik gübre canlıdır, uygulama sonrası içerisindeki mikroorganizmalar topraktaki organik atıkları parçalayarak humusa dönüştürür.

* EKOFLORA kendisi humus olup bitkilerin alabilece¤i besinlerin deposudur.

Ekoflora Organik Gübrenin Özellikleri

* Bitki besin elementleri (N,P,K, Ca,S Mg, Fe, Mn,Zn) açısından zengindir, hiçbir kimyasal madde içermez. Tamamen organiktir.

• Yüksek teknoloji kullanılarak Biyolojik fermantasyon yöntemi ile elde edilmiştir.

• Toprağın su tutma kapasitesini arttırır ve havalanmasını sağlar, ısısını düzenleyerek bitkinin don ve kuraklığa karşı mukavemetini arttırır.

• Toprak pH' sinin düzenlenmesinde etkili rol oynar.

• Bitki enzimlerini uyararak, bitki köklerinin büyümesini destekler, içerisinde zararlı organizma ve yabancı ot tohumu içermez.

• Yüksek teknoloji kullanılarak biyolojik fermatasyon ile üretilen EKOFLORA Organik Gübre, hayvan gübrelerinden 10 kat daha güçlüdür.

Ekoflora bitki kök sistemini güçlendirir!

* Bitkide kuvvetli ve daha fazla saçak kök oluşumunu sa¤lar, böylece topraktan daha fazla besin maddeleri emilimi gerçekleşir.

* Kuvvetli kök sistemi bitkide hızlı büyüme ve yüksek verimi garanti eder.

* Gelişmiş kök sistemi bitkilerin hastalıklara, zararlılara, kuraklı¤a ve dona karşı direnicini arttırır.

* Yabancı ot tohumu, zararlı patojen, kurt böcek, larva ve yumurtası bulundurmaz, yabancı maddelerden arındırılmışt›r.

Ekoflora yüksek verim ve kalite garantisidir

* Kök hücre zarlarının geçirgenli¤ini artırır, topraktan beslenme oranı yükselir.

* Bitkilerde klorofil, şeker ve aminoasitlerin oluşmasını teşvik eder.

* Kuru madde miktarını arttırır.

* Meyvede vitamin ve mineral maddelerinin miktarlarını arttırarak kaliteyi yükseltir.

* Fotosentezi arttırarak verimi

yükseltir, döl tutmayı teşvik eder, boş dane oluşumunu önler.

* Taneli bitkilerde dane protein oranını arttırır. Kaliteyi yükseltir.

* Meyvelerde renk oluşumunu sa¤lar, şeker oranını-tadını ve et kalınlı¤ını arttırır.

* Fındık, fıstık, ayçiçe¤i zeytin gibi bitkilerde ya¤ oranını arttırır.

Ekoflora’nın toprak yapısına etkisi

• Toprak strüktürünün korunmasında Kil ve Humus birlikte çalışır, topraktaki besin maddelerini kendisine bağlar.

• Toprağın fiziksel yapısını iyileştirir, toprağın iyi havalanmasını sağlar.

• Toprak sıcaklığını düzenler.

• Su tutma kapasitesini 15-20 kat artırır.

• Su göllenmesini ve toprağın hızlı kuruyarak çatlamasını önler.

• Ekoflora verilen toprakarda daha fazla miktarda makro ve mikro besin maddeleri toprağa kazandırılır.

Ekoflora kullanmanın avantajları

• Kokusu olmadığından depolama, nakliye ve uygulamada sorunlar yaşanmaz.

• Kültür bitkilerinde herhangi bir fitotoksite (yakma) yapmadığından dolayı gerek duyulduğunda her dönemde uygulanabilir.

• Yabancı ot tohumu bulundurmaz.

• Kurt böcek yumurta ve larvaları fermantasyon döneminde ölmektedir.

• Çevre sağlığı bakımından tehlikesizdir. Taban ve yüzey sularını kirletmez.