Ekoagri Plus
Eko Agri Plus nedir?

* Büyükbaş hayvan gübresinin bitkisel kaynaklı organik maddelerle birlikte biyolojik fermantasyonu yöntemiyle üretilmiş %100 do¤al bir organik gübredir. * Agri Plus geleneksel tarımda ve organik tarımda yetiştirilen tüm tarla, bahçe bitkilerinde ve sebzelerde kullanılabilen gerçek bir organik gübredir.

* Agri Plus Organik gübre canlıdır, uygulama sonrası içerisindeki mikroorganizmalar topraktaki organik atıkları parçalayarak humusa dönüştürür. * Agri Plus kendisi humus olup bitkilerin alabilece¤i besinlerin deposudur.

Eko Agri Plus toprak dostudur

* ‹çerisindeki bioaktif humus kil mineralleriyle birlikte çalışır ve toprak çatlamalarını, su göllenmelerini önler.

* Toprak su tutma kapasitesini arttırır. * Topra¤ı gevşetir, iyi havalanmasını sa¤lar. * Toprak ısısını kontrol eder, kışın dona karşı, yazın sıca¤a karşı topra¤ı korur. * Toprak pH’ını düzenleyerek toprakta ideal pH oluşmasını sa¤lar.

* Toprak tuzlulu¤unu önler. * Kumlu topraklarda besin maddelerini ve suyu tutar.

Eko Agri Plus yüksek verim ve kalite garantisidir

* Bitkilerde klorofil, şeker ve aminoasitlerin oluşmasını teşvik eder.

* Kuru madde miktarını arttırır.

* Meyvede vitamin ve mineral maddelerinin miktarlarını arttırarak kaliteyi yükseltir.

* Fotosentezi arttırarak verimi yükseltir. * Taneli bitkilerde dane protein oranını arttırır.

* Meyvelerde renk oluşumunu sa¤lar.

* Meyvede şeker oranını - tadını arttırır.

* Meyvede et kalınlı¤ını arttırır.

* Fındık, fıstık, ayçiçe¤i zeytin gibi bitkilerde ya¤ oranını arttırır.

* Döl tutmayı teşvik eder, boş dane oluşumunu önler.

Eko Agri Plus bitki kök sistemini güçlendirir!

* Kök hücre zarlarının geçirgenli¤ini artırır, topraktan beslenme oranı yükselir.

* Bitkide kuvvetli ve daha fazla saçak kök oluşumunu sa¤lar, böylece topraktan daha fazla besin maddeleri emilimi gerçekleşir.

* Kuvvetli kök sistemi bitkide hızlı büyüme ve yüksek verimi garanti eder.

* Gelişmiş kök sistemi bitkilerin hastalıklara, zararlılara, kuraklı¤a ve dona karşı direnicini arttırır.

* Yabancı ot tohumu, zararlı patojen, kurt böcek, larva ve yumurtası bulundurmaz, yabancı maddelerden arındırılmışt›r.

Eko Agri Plus’ın besin de¤eri

* Bitki besin elementleri (N,P,K, Ca,S Mg, Fe, Mn,Zn) açısından zengindir.

* Çiftlik gübrelerine kıyasla 10 kat daha güçlü bir besin kayna¤ıdır.

* Topra¤a uygulandı¤ında önce kendi içerisindeki besin maddelerini bitkiye verir.

* Toprakta bol bulunan alınamaz formdaki besinleri bitki tarafından alınabilir hale getirir ve gübrelemede tasarruf sa¤lar.

* ‹çerisindeki proteinler, amino asitler ve vitaminler bitkide kök, gövde ve sürgün gelişimi ve döl tutmayı teşvik ederek verim artışı sa¤lar.