Safir 10.10.10+%14 S03+%20 Organik Gübre

Safir 10.10.10(14 SO3) içerisinde %10 Azot (N), %10 Fosfor, %10 Potasyum, %14 Kükürt (SO3) ve %20 organik madde ihtiva eden yeni nesil taban gübresidir.

En büyük özelliği bünyesinde klasik gübrelerdeki N,P,K yı barındırdığı gibi bitkilerin beslenmesinde ve besin elementlerinin alınmasında çok önemli görevleri olan organik maddenin ve kükürtün de bulunmasıdır.

Safir 10.10.10 (14 SO3)’ün içindeki besin maddeleri (NPK) organik madde ve kükürt sayesinde topraktan yıkanıp gitmez stabil haldedir ve yavaş yavaş salınır. Ayrıca bitki tarafından alınabilirliği klasik gübrelere göre çok daha fazladır.

ORGANİK MADDE: Safir 10.10.10 (14 SO3) içinde %20 oranında organik madde vadır. Organik madde bitki besin elementlerinin bitki tarafından alımında hayati öneme sahiptir. Eğer organik madde yoksa besin elementlerinin bitki tarafından alımı azalır. Geri kalan NPK ve iz elementler ya toprağa bağlanır yada yıkanıp gider. Onun için Safir’deki besin elementleri bitkiler tarafından sonuna kadar kullanılır. Ayrıca daha önceden toprağa bağlı alınamaz formdaki besin elementleri çözünerek bitki tarafından alınabilir forma dönüşürler.

KÜKÜRT: Kükürt tüm canlılar için hayati öneme sahiptir. Toprakta PH dengesini düzenleyerek toprağa bağlı alınamaz formdaki besin elementlerinin bitki tarafından alınabilir forma dönüştürür. Kükürt bir çok aminoasitin yapı taşıdır. Eğer kükürt olmasaydı proteinler sentezlenemezdi ve dünyada hiçbir canlı yaşayamazdı.

Kükürtün yağlı bitkilerde yağ oluşumuna direkt etkisi vardır. Klorofil miktarını arttırır. Bitkinin bodurlaşmasını önler.

Safir 10.10.10 (14 SO3) tarla bitkilerinde (patates, soğan, mısır, şeker pancarı, pamuk, yerfıstığı vb.) sebzelerde meyve ağaçlarında, narenciyede, zeytinde, muzda, narda, açık tarla ve sera sebze yetiştiriciliğinde kullanılır.