Ekofarm 12.22.0+%10 S03+%20 Organik Gübre

Ekofarm 12.22.0 içerisinde %12 Azot (N), %22 Fosfor, %10 Kükürt ve %20 organik madde ihtiva eden yeni nesil taban gübresidir.

En büyük özelliği bünyesinde klasik gübrelerdeki N,P yi barındırdığı gibi bitkilerin beslenmesinde ve besin elementlerinin alınmasında çok önemli görevleri olan organik maddenin bulunmasıdır.

Ekofarm 12.22.0’ın içindeki besin maddeleri (NP) organik madde sayesinde topraktan yıkanıp gitmez stabil haldedir ve yavaş yavaş salınır. Ayrıca bitki tarafından alınabilirliği klasik gübrelere göre çok daha fazladır.

KÜKÜRT: Ekofarm 12.22.0 içinde %10 kükürt bulundurur. Kükürt, toprak pH’ını düşürerek besin elementlerinin bitkiler tarafından alımını arttırır. Özellikle yağ bitkilerinde yağ içeriğinin artmasına yardımcı olur. Hastalıklara karşı bitkinin dayanıklılığını arttırır.

ORGANİK MADDE: Ekofarm 12.22.0 içinde %20 oranında organik madde vadır. Organik madde bitki besin elementlerinin bitki tarafından alımında hayati öneme sahiptir. Eğer organik madde yoksa besin elementlerinin bitki tarafından alımı azalır. Geri kalan NPK ve iz elementler ya toprağa bağlanır yada yıkanıp gider. Onun için Ekofarm 12.22.0’daki besin elementleri bitkiler tarafından sonuna kadar kullanılır. Ayrıca daha önceden toprağa bağlı alınamaz formdaki besin elementleri çözünerek bitki tarafından alınabilir forma dönüşürler.

Ekofarm 12.22.0 tarla bitkilerinde (patates, soğan, mısır, şeker pancarı, pamuk, yerfıstığı vb.) sebzelerde meyve ağaçlarında, narenciyede, zeytinde, muzda, narda, açık tarla ve sera sebze yetiştiriciliğinde taban gübresi olarak kullanılır.